Uudised

Jooga asendite workshop

26. august 2015
Ürituse sisu:
Pole olemas perfektset joogapoosi – on kehapiirkonnad (luud, liigesed, lihased, sidekoed), kuhu asendid mõjuvad. See on lähtekohaks koolitusele, mis on sobiv joogaseenioritele (õpetajad, kauaaegsed harrastajad) ja juunioritele – asanad ei küsi ju staaži! Võtame ette 8 olulist poosi (kuhu need mõjuvad ja millised on peamised füüsilised takistused): allavaatav koer, kobra, sild, turiseis/ader, lehm-kass, iste kandadel, pool-lootos, ette- ja tahapainutus. Lähtun anatoomilistest, skeletilistest, sidekoelistest eripäradest ning liigeste erinevast liikumise ulatusest, millega puutuvad kokku absoluutselt kõik õpetajad ja harjutajad – sõltumata joogastiilist mida harrastatakse. Workshop võimaldab taibata anatoomiliste piirangute mõju asenditele ning annab teadmised, kuidas neid praktikas ületada. 
Olen kursuse üles ehitanud nii, et käime läbi skeleti (liigsed, lihased, sidekoed) sõlmkohad ja uurime, kuidas need mõjutavad 8 olulise joogaasendi sooritamist funktsionaalsest (mitte esteetilisest) aspektist lähtudes.
Samuti proovime, millised on alternatiivid keha mõjutamiseks, kui füüsis ei luba teatud asendeid sooritada. Seda viimast on oluline teada nii õpetajatel kui harrastajatel – öeldakse ju, et hea õpetaja ütleb õpilasele esmalt asendi sihtala(d), kuhu see mõjub (target areas) ning seejärel pakub vähemalt kaks alternatiivi, kuidas asendit sooritada. 

Workshopi ülesehitus asanate ja sihtalade (skeletilised ja lihaselised-sidekoelised) kaupa:

1. Adho Mukha Svanasana - Downward-Facing Dog – Allavaatav koer 
2. Sarvangasana + Halsana – Shoulderstand + Plow – Turiseis + Ader
3. Urdhva Dhanurasana - Wheel pose – Sild + Kaamel
4. Bhujangasana – Cobra - Kobra
5. Chakravakasana – Cat-Cow – Lehm-kass
6. Ardha Padmasana – Half-Lotos - Pool-lootosasend, lootosiste
7. Vajrasana– Rock Pose - Iste kandadel
8. Paschimottanasana – Forwardbend – Ettepainutus

Skeletilised sõlmkohad ning olulisemate lihaste kinnitumine:
Ülaselg (7 kaelalüli)
Rinnakorv (12 rinnalüli)
Alaselg (5 nimmelüli)
Rist-ja õndraluu
Vaagna asend ja kalded
Reie- ja sääreluu luu liikumise suunad ning ulatus
Õla- ja küünarliigsed: liikumise ulatused
Kirjutan antud teemal lähemalt siin.

Koolitaja: Pille Eikner
Koolituse aeg: 5. september, kell 10-17.30 
Maksumus: 75 EUR
Kohtade arv piiratud, täpne infot jooga@yinyang.ee või eikner.pille@gmail.com